دانشجویان دانشگاه های 

آزاد اسلامی واحد شیراز

آزاد اسلامی واحد سما شیراز

پیام نور شیراز

 

سلام

شروع کلیه کلاس ها بر اساس تقویم آموزشی دانشگاه می باشد.

حضور تمام دانشجویان از اولین روز در کلاس ها الزامی است، هرچند در حذف و اضافه درس را اخذ نمایند.

 تاريخ : پنجشنبه سیزدهم شهریور 1393 | 11:55 | نویسنده : سیدسجاد حجتی |