دانشجویان درس سیستم های شاسی و بدنه خودرو و کارگاه دانشگاه پیام نور

 

سلام

به نکات زیر در مورد آزمایشگاه این درس توجه نمایند

1- هر دانشجو می بایست با توجه به موضوعی که برایش مشخص شده است ، تحقیق خود را انجام داده و در تاریخ مشخص برای ارایه مطلب به صورت کنفرانس در کلاس حاضر باشد

2- تحقیق خود را به صورت دستنویس در همان روزی که کنفرانس دارید تحویل دهید

5- عدم ارائه کنفرانس در تاریخ مشخص شده و عدم ارائه تحقیق به صورت دستنویس در همان روز کنفرانس به منزله حذف دانشجو از درس است

6- زمان مجاز برای هر کنفرانس 20 دقیقه میباشد

 

برای اطلاع از موضوع تحقیق خود و تاریخ ارائه آن به ادامه مطلب مراجعه نمایید

 ادامه مطلب
تاريخ : سه شنبه بیست و ششم اسفند ۱۳۹۳ | 7:50 | نویسنده : سیدسجاد حجتی |
دانشجویان درس سیستم های هیدرولیک و نیوماتیک و آزمایشگاه دانشگاه پیام نور

 

سلام

به نکات زیر در مورد آزمایشگاه این درس توجه نمایند

1- هر دانشجو می بایست با توجه به موضوعی که برایش مشخص شده است ، تحقیق خود را انجام داده و در تاریخ های مشخص برای ارایه مطلب به صورت کنفرانس در کلاس حاضر باشد

2- حضور داشتن در کلاس آزمایشگاه فقط در روزی که کنفرانس دارید الزامی است و میتوانید برای سایر روزها در کلاس حاضر نباشید (کلاس آزمایشگاه دوشنبه ها ساعت D است)

3- تحقیق خود را به صورت دستنویس در همان روزی که کنفرانس دارید تحویل دهید

4- دانشجویان میتوانند در تاریخ هایی زودتر از تاریخ مشخص شده کنفرانس خود را ارائه کنند ولی دیرتر از آن تاریخ امکان پذیر نیست.

5- عدم ارائه کنفرانس در تاریخ مشخص شده یا زودتر از آن و عدم ارائه تحقیق به صورت دستنویس در همان روز کنفرانس به منزله حذف دانشجو از درس است

6- زمان مجاز برای هر کنفرانس 15 دقیقه میباشد

 

برای اطلاع از موضوع تحقیق خود و تاریخ ارائه آن به ادامه مطلب مراجعه نمایید

 ادامه مطلب
تاريخ : سه شنبه بیست و ششم اسفند ۱۳۹۳ | 0:15 | نویسنده : سیدسجاد حجتی |
دانشجویان دانشگاه پیام نور

سلام

امتحان میان ترم درس سیستم های هیدرولیک و نیوماتیک روز دوشنبه 7 اردیبهشت ساعت C از فصل 1 تا 6

امتحان میان ترم درس سیستم های شاسی و بدنه خودرو روز دوشنبه 17 فروردین ساعت E از فصل 1 تا 4

امتحان پایان ترم درس نقشه کشی مهندسی رشته برق روز دوشنبه 21 اردیبهشت ساعت Eتاريخ : دوشنبه بیست و پنجم اسفند ۱۳۹۳ | 6:19 | نویسنده : سیدسجاد حجتی |
دانشجویان رشته برق دانشگاه پیام نور 

سلام 

برنامه کلاس درس نقشه کشی به شرح زیر است: 

چهارشنبه (27 اسفند و 19 فروردین و 26 فرودین)  کلاس A و B 

یکشنبه 24 اسفند ساعت C و Dتاريخ : چهارشنبه بیستم اسفند ۱۳۹۳ | 9:48 | نویسنده : سیدسجاد حجتی |
دانشجویان رشته برق دانشکده سما

سلام

برنامه کلاسی این دانشکده به قرار زیر است

هیدرولیک و پنوماتیک چهارشنبه ها ساعت 15:00

آزمایشگاه هیدرولیک و پنوماتیک چهارشنبه ها ساعت 16:00

 

دانشجویانی که درس آزمایشگاه دارند به نکات زیر توجه نمایند

1- هر دانشجو میبایست با توجه به موضوعی که برایش مشخص شده است ، تحقیق خود را انجام داده و در تاریخ های مشخص برای ارایه مطلب به صورت کنفرانس در کلاس حاضر باشد

2- حضور داشتن در کلاس آزمایشگاه فقط در روزی که کنفرانس دارید الزامی است و میتوانید برای سایر روزها در کلاس حاضر نباشید

3- تحقیق خود را به صورت دستنویس در همان روزی که کنفرانس دارید تحویل دهید

4- دانشجویان میتوانند در تاریخ هایی زودتر از تاریخ مشخص شده کنفرانس خود را ارائه کنند ولی دیرتر از آن تاریخ امکان پذیر نیست.

5- عدم ارائه کنفرانس در تاریخ مشخص شده یا زودتر از آن و عدم ارائه تحقیق به صورت دستنویس در همان روز کنفرانس به منزله حذف دانشجو از درس است

6- زمان مجاز برای هر کنفرانس 10 دقیقه میباشد

 

برای اطلاع از موضوع تحقیق خود و تاریخ ارائه آن به ادامه مطلب مراجعه نماییدادامه مطلب
تاريخ : جمعه پانزدهم اسفند ۱۳۹۳ | 23:56 | نویسنده : سیدسجاد حجتی |
دانشجویان دانشگاه آزاد شیراز

سلام

ساعت تشکیل کلاس های این دانشگاه به قرار زیر است

مدیریت و تشکیلات کارگاهی مشخصه 4065 پنج شنبه ها ساعت 8:30

تاسیسات مکانیکی و الکتریکی مشخصه 4013 دوشنبه ها ساعت 8:00

تاسیسات مکانیکی و الکتریکی مشخصه 4014 دوشنبه ها ساعت 10:00

تأسیسات مکانیکی مشخصه 3190 سه شنبه ها ساعت 8:00

تأسیسات مکانیکی مشخصه 3192 سه شنبه ها ساعت 14:00

تأسیسات الکتریکی مشخصه 3191 سه شنبه ها ساعت 10:00

تأسیسات الکتریکی مشخصه 3193 سه شنبه ها سعت 16:00

تنظیم شرایط محیطی مشخصه 3194 یکشنبه ها ساعت 9:00

تنظیم شرایط محیطی مشخصه 4727 یکشنبه ها ساعت 11:00

 

نکته 1: حضور کلیه دانشجویان در ساعات اعلام شده الزامی است و حضور غیاب طبق آیین نامه آموزشی (غیبت بیش از 3/16 جلسات منجر به حذف درس میشود) انجام خواهد شد

نکته 2: دانشجویان میتوانند حداکثر تا 15 دقیقه بعد از ساعت شروع کلاس تأخیر داشته باشند و پس از آن از ورود ایشان جلوگیری خواهد شد.

نکته 3: در صورتی که از طریق همین وبلاگ مطلبی مبنی بر تعطیلی کلاس اعلام نشده باشد ، حتما کلاس تشکیل خواهد شد.

نکته 4: هر دانشجو میبایست در همان گروهی که انتخاب واحد کرده است در کلاس حاضر باشد و امکان تغییر گروه وجود نداردتاريخ : جمعه پانزدهم اسفند ۱۳۹۳ | 23:25 | نویسنده : سیدسجاد حجتی |
قابل توجه کلیه دانشجویان

سلام 

در رابطه با تعطیلات نوروز سال 94: 

کلیه کلاسها در قبل از عید تا روز پنج شنبه 21 اسفند ماه تشکیل میشود

کلیه کلاسهای بعد عید از روز یکشنبه 16 فروردین ماه تشکیل میشود

کلاسهای دانشگاه پیام نور در قبل از تعطیلات تا چهارشنبه 27 اسفند برقرار استتاريخ : جمعه پانزدهم اسفند ۱۳۹۳ | 22:55 | نویسنده : سیدسجاد حجتی |
دانشجویان رشته تأسیسات حرارتی و برودتی دانشگاه پاسارگاد شیراز

سلام

برنامه کلاسی این دانشگاه به شرح زیر است

طراحی سیستمهای تبرید و سردخانه با پروژه مشخصه 2334 گروه 24 شنبه ها و یکشنبه ها ساعت 15:30

طراحی سیستمهای تبرید و سردخانه با پروژه مشخصه 2337 گروه 25 شنبه ها و یکشنبه ها ساعت 17:00

کارگاه تبرید و سردخانه مشخصه 2478 گره 42 پنجشنبه ها ساعت 10:30

کارگاه تبرید و سردخانه مشخصه 2479 گره 43 پنجشنبه ها ساعت 12:00

 

حضور در کلیه کلاسها الزامی است

هر دانشجو صرفا در گروه انتخابی خود میتواند حاضر باشد

غیبت بیش از 3 جلسه موجب حذف دانشجو خواهد شدتاريخ : جمعه پانزدهم اسفند ۱۳۹۳ | 22:40 | نویسنده : سیدسجاد حجتی |
دانشجویان دانشکده شهید باهنر

 

سلام

ساعت تشکیل کلاس های این دانشگاه به قرار زیر است

تاسیسات مکانیکی و الکتریکی (کارشناسی معماری) شنبه ها ساعت 7:30

نحوه اجرای تاسیسات مکانیکی (کارشناسی اجرایی) شنبه ها ساعت 7:30

تنظیم شرایط محیطی 2 (کارشناسی معماری) شنبه ها ساعت 11:00

تنظیم شرایط محیطی (کاردانی معماری) شنبه ها ساعت 9:30

 

نکته 1: حضور کلیه دانشجویان در ساعات اعلام شده الزامی است و حضور غیاب طبق آیین نامه آموزشی (غیبت بیش از 3/16 جلسات منجر به حذف درس میشود) انجام خواهد شد

نکته 2: دانشجویان میتوانند حداکثر تا 15 دقیقه بعد از شروع کلاس ، تأخیر داشته باشند و پس از آن از ورود ایشان جلوگیری خواهد شد.

نکته 3: در صورتی که از طریق همین وبلاگ مطلبی مبنی بر تعطیلی کلاس اعلام نشده باشد ، حتما کلاس تشکیل خواهد شد.تاريخ : شنبه نهم اسفند ۱۳۹۳ | 22:29 | نویسنده : سیدسجاد حجتی |

دانشجویان کلیه دروس تأسیساتی در تمام دانشگاه ها

 

سلام

 

با توجه به تغییر شرایط پروژه ، پست مربوط به این مطلب را حتما مطالعه نماییدتاريخ : یکشنبه بیست و ششم بهمن ۱۳۹۳ | 22:48 | نویسنده : سیدسجاد حجتی |

سلام

دانشجویان دروس 

تأسیسات مکانیکی و الکتریکی ( مهندسی معماری کارشناسی ناپیوسته دانشگاه آزاد )

تأسیسات مکانیکی ( مهندسی معماری کارشناسی پیوسته دانشگاه آزاد)

تأسیسات الکتریکی(مهندسی معماری کارشناسی پیوسته دانشگاه آزاد)

نحوه اجرا تأسیسات مکانیکی ساختمان ( مهندسی اجرایی دانشکده شهید باهنر)

 

برای پروژه این دروس باید نقشه های کاربری زیر را با توجه به شرایط نوشته شده تهیه نمایید

کاربری هتل یا خوابگاه : (حداقل زیربنا 1500 مترمربع و حداقل 2 طبقه روی همکف و در هر اتاق سرویس بهداشتی وجود داشته باشد)

پلان های مورد نیاز برای هرکدام از پروژه های بالا که دانشجویان علاقمند به کار برروی آن هستند و باید آماده داشته باشند به قرار زیر است:

پلان مبلمان  پلان اندازه گذاری  پلان نما  پلان بام و خرپشته  پلان ستون گذاری و تیرریزی  سایت پلان

نکته 1: پروژه گروهی (حداکثر 4 نفره ) است . 

نکته 2: تأییدیه پلان های معماری خود را باید تا قبل از 27 اسفند دریافت کنید درغیر اینصورت نمره پروژه را از دست خواهید داد. ( همزمان با تأیید پلان ها باید نام سرگروه و اعضای گروه نیز مشخص باشد )

نکته 3: دانشجویان مهندسی معماری کارشناسی پیوسته دانشگاه آزاد که هم درس تاسیسات مکانیکی و هم الکتریکی را به طور همزمان در این ترم دارند میتوانند پروژه ی هر دو درس را بر روی یک پلان کار کنند به این معنی که اگر پروژه شان برای یکی از دروس تأیید شد ، همان پروژه برای درس دیگر هم قابل قبول استتاريخ : پنجشنبه بیست و سوم بهمن ۱۳۹۳ | 21:32 | نویسنده : سیدسجاد حجتی |
با سلام خدمت کلیه دانشجویان 

برنامه شروع نیم سال دوم در دانشگاه های مختلف به شرح ذیل است

دانشگاه پاسارگاد (دروس تئوری) 93/11/18

دانشگاه پاسارگاد (دروس عملی) 93/12/2

دانشگاه پیام نور (دروس تئوری) 93/11/11

دانشگاه پیام نور (دروس عملی) 93/12/2

دانشکده شهید باهنر (کلیه دروس) 93/11/18

دانشگاه سما (کلیه دروس) 93/11/18

دانشگاه آزاد (کلیه دروس) 93/11/18

 

لازم به توضیح است حضور و غیاب در این نیم سال برای کلیه دروس انجام شده و ملاک عمل استتاريخ : چهارشنبه پانزدهم بهمن ۱۳۹۳ | 9:16 | نویسنده : سیدسجاد حجتی |